1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Votos)

APDR aderiu à campanha contra a contaminaçom eletromagnética

260611_torreGaliza - APDR - Dende a APDR, membro da Plataforma Estatal Contra a Contaminación Electromagnética-PECCEM-, sumámonos ao manifesto asinado por máis de 500 grupos sociais coma a "Confederación Española de padres y madres de alumnos" -CEAPA- (das que forman parte as asociacións de nais e pais galegas coma a CONFAPA e a FANPA)


MANIFESTO CONTRA A CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

24 de xuño, Día Internacional contra a Contaminación Electromagnética

Máis de 500 colectivos sociais esixen aos políticos medidas urxentes e concretas para protexer a saúde dos cidadáns fronte ás radiacións electromagnéticas

Madrid, 22 de xuño de 2011.- Con motivo do Día Internacional contra a Contaminación Electromagnética, que se celebra este venres 24 de xuño, os colectivos sociais asinantes deste manifesto esiximos aos gobernos central, autonómicos e locais, e á clase política en xeral, medidas urxentes e concretas para protexer a saúde dos cidadáns fronte á crecente contaminación electromagnética que nos rodea.

Por iso é polo que esixamos a aplicación do principio de precaución e o inmediato establecemento como límites máximos legais de 100 nT (nanoteslas) para as radiacións de baixa frecuencia e de 100 W/*m2 (?microvatios por metro cadrado) para as de alta frecuencia, baseándonos na Comunicación da Comisión Europea de 2 de febreiro de 2000, na que se manifesta que "o principio de precaución pode invocarse cando é urxente intervir ante un posible perigo para a saúde humana (...). Aplícase sobre todo nos casos de perigo para a saúde pública. Grazas a el é posible, por exemplo, impedir a distribución de produtos que poidan entrañar un perigo para a saúde ou ata proceder á súa retirada do mercado".

E aclaramos que aínda que as actuais investigacións independentes sitúan as marxes de seguridade nos límites citados, é posible que futuras investigacións demostren que é necesario restrinxir aínda máis devanditos límites. Esta reivindicación formúlase, pois, ata que se estableza con certeza que nivel de radiación electromagnética é *inocuo e/ou admisible.

Este manifesto baséase nos seguintes feitos:

1. Os políticos son, no noso sistema democrático, a representación dos cidadáns e, xa que logo,

teñen a responsabilidade e a obrigación de promover activamente políticas e leis que antepoñan a saúde pública por encima de calquera interese económico.

2. A Organización Mundial da Saúde (OMS), a través da Axencia Internacional para a Investigación do Cancro (IARC), clasificou (31 de maio de 2011) os campos electromagnéticos de radiofrecuencia como "posible canceríxeno en humanos (grupo 2B)", baseándose nun maior risco de glioma -un cancro do cerebro- asociado co uso de teléfonos móbiles. Nesta mesma clasificación de risco 2B xa foron incluídos en 2002 os campos magnéticos de baixa frecuencia, é dicir, os producidos por torres de alta tensión, transformadores urbanos, instalacións eléctricas, etc. Ademais, a Asemblea do Consello de Europa aprobou (27 de maio de 2011) unha resolución instando aos gobernos europeos a adoptar de inmediato as medidas necesarias e oportunas para reducir a exposición dos cidadáns a todo tipo de radiacións electromagnéticas.

3. Existe abundante literatura científica independente que sinala inequivocamente que os niveis de contaminación electromagnética aos que está exposta hoxe a poboación son inaceptables e supón un risco grave para a saúde ou a seguridade das xeracións actuais e futuras, así como para o medio ambiente. Véxanse neste sentido a Resolución de Viena (1998), a Declaración de *Salzburgo (2000), a Declaración de Alcalá (2002), o Chamamento Médico de *Friburgo (2002), a Resolución de *Catania (2002), o Chamamento de *Helsinki (2005), a Resolución de *Benevento (2006), a Resolución de Londres (2007), o Informe *Bioinitiative (2007), o Consello do Panel Internacional en Campos Electromagnéticos (2008), o Chamamento Holandés (2009), a Resolución de Venecia (2008), a Resolución de *Benevento (2008), a Resolución de Porto Alegre (2009), a Declaración de París (2009), a Convención Internacional de *Würzburg (2010), a Resolución de Copenhague (2010) e a Declaración de *Seletun (2011), entre outros.

A visión actual do problema das radiacións electromagnéticas está *empañada por afirmacións que non se corresponden coa realidade. Convén por iso aclarar que:

1. É falso que exista un debate científico real sobre o potencial perigo das radiacións electromagnéticas. Estudos científicos independentes efectuados en todo o mundo coinciden neste perigo, aínda que haxa outros financiados directa ou indirectamente polas empresas eléctricas e de telecomunicacións que conclúan que aínda non hai nada claro.

2. A lexislación actual só recoñece os efectos térmicos das radiacións electromagnéticas e #obviar os efectos atérmicos, cando moitos estudos asociaron xa estes a danos no ADN das células e á aparición de diversas patoloxías, entre elas leucemia e tumores canceríxenos.

3. É inadmisible que cando os cidadáns deciden defender os seus dereitos, o sistema esíxalles que sexan eles quen demostren os efectos nocivos das tecnoloxías que lles rodean. Segundo as leis e o principio de precaución, é a industria a que debe demostrar que os produtos e tecnoloxías que introduce no mercado son seguros para a poboación. É necesario evitar que volva suceder o que pasou co amianto, o tabaco, o chumbo, o benceno, o DDT e tantos outros produtos tóxicos que se comercializaron irresponsablemente, causando danos irreparables para millóns de persoas.

4. A industria argumenta que as tecnoloxías que usa son seguras por estar dentro dos "límites legais" aprobados para as radiacións electromagnéticas, pero non se pode asumir que eses límites de exposición son indiscutibles e seguros. Tales límites foron fixados fai moitos anos cunha contorna electromagnética moito menos agresivo, baseándose en tecnoloxías moito menos desenvolvidas e cun grao de uso e de penetración social moi inferior ao actual. As novas tecnoloxías avanzaron *vertiginosamente nos últimos 10 anos e o nivel de risco ao que estamos expostos na actualidade non é comparable ao que había cando se ditou a actual lexislación.

5. Gran parte da poboación non é consciente dos riscos que levan as radiacións das torres de alta tensión, os trasformadores, as antenas de telefonía, os móbiles e inalámbricos, os sistemas Wi-Fi e WLAN ou os radares. Con todo o risco por sobreexposición ás súas radiacións é alto e está amplamente documentado pola literatura científica independente, que relaciona danos nos sistemas inmunolóxico, *neurológico e *neurovegetativo. Nos casos máis graves, como indican numerosos estudos que a OMS non puido #obviar, as persoas desenvolven tumores ou leucemia. Os efectos de devanditas tecnoloxías sobre o noso organismo son acumulativos, e ademais o risco é maior para grupos de poboación vulnerables (nenos, mulleres embarazadas, anciáns e enfermos). As radiacións electromagnéticas tamén desencadearon a aparición de enfermidades que ata agora non existían, como a electrosensibilidade ou hipersensibilidade electromagnética, recoñecida como enfermidade noutros países pero non aínda no noso.

En suma, as organizacións abaixo asinantes esiximos aos lexisladores e ás autoridades de todas as administracións que apliquen correctamente o Principio de Precaución e modifiquen de inmediato limítelos de exposición actualmente contemplados pola lei. E, así mesmo, que reclamen ás compañías implicadas a adopción de medidas no menor prazo de tempo posible para resolver toda situación que poida provocar dano á saúde das persoas. Entre outras cousas, impedindo que haxa torres de alta tensión ou transformadores preto das vivendas habitadas, afastando as antenas de telefonía do interior das poboacións e eliminando os sistemas Wi-Fi das escolas, centros comerciais, hoteis, parques e outros lugares de esparexemento público.

Este manifesto foi remitido no día de hoxe aos secretarios xerais dos partidos políticos, xa que estes son os que deben asumir a súa responsabilidade fronte á sociedade no ámbito en que gobernan, sexa este estatal, autonómico ou local. Deles os cidadáns esperamos que modifiquen as leis actuais, así como que introduzan nos seus programas electorais plans concretos de actuación que resolvan o problema.

LISTA DE ORGANIZACIÓNS SINANTES:

Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (integrada por más de 200 asociaciones, confederaciones y federaciones)

ABAF. Asociación Balear de Apoyo en la Fibromialgia

ACEF. Asociación Cántabra de Enfermos de Fibromialgia

AENFIPA. Asociación de Enfermos de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica del Principado de Asturias

AFFOU. Asociación de Fibromialxia e Síndrome de Fatiga Crónica de Ourense

AFIBRODON. Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Don Benito

AFIBROM. Asociación de Fibromialgia de la Comunidad de Madrid

AFIGUADA. Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Guadalajara

AFINA. Asociación de Fibromialgia de Navarra

ALUFI. Asociación de Fibromialgia de Lugo

ASAFA. Asociación Aragonesa de Fibromialgia y Sindrome de Fatiga Crónica

ASAFIMA. Asociación Alavesa de Fibromialgia

Asociación AFIBROSAL

Asociación de Afectados por los Síndromes de Sensibilidad Química Múltiple, Fatiga Crónica, Fibromialgia y para la Defensa de la Salud Ambiental

Asociación de Fibromialgia de Gran Canaria

Asociación Española de Afectados por Mercurio de Amalgamas Dentales y Otras Situaciones

Asociación Española de Bioconstrucción (AEB)

Asociación Nacional de afectados por Dimetilfumarato

Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo (Plural-21)

CAF. Colectivo de Afectados de Fibromialgia

CAVIAS. Calidad de Vida. Asociación de Linares de Fibromialgia y Fatiga Crónica

CEAPA. Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos

Centre d'ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC)

Confederación Nacional de Fibromialgia y Fatiga Crónica

Ecologistas en Acción

Federación Andaluza de FM, SFC y SQM ´ALBA ANDALUCIA´

Federación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Castilla y León

Federació d'ecologistes de Catalunya

Fondo para la Defensa de la Salud ambiental (FODESAM)

FRAVM. Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (integrada por más de 250 asociaciones de vecinos de toda España)

Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable

Fundación Alborada

Fundación para la Salud Geoambiental

Fundación VIVO SANO

GEA. Asociación de Estudios Geobiológicos

Instituto EcoHabitar

Instituto Español de Baubiologie

Instituto Tecnológico de Lleida (ITL)

ISTAS. Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud

Network Europeo de científicos con responsabilidad social y medioambiental (ENSSER)

Organización para la Defensa de la Salud (HDO)

PLATAFORMA UNITARIA CONTRA LA AUTOPISTA ELÉCTRICA PEÑALBA-EL ARNERO (MONZÓN)-ISONA

Revista EcoHabitar

TRÉBOL- Asociación Provincial de Afectados de Fibromialgia y Fatiga Crónica

World Association for Cancer Research (WACR)


Diário Liberdade é um projeto sem fins lucrativos, mas cuja atividade gera uns gastos fixos importantes em hosting, domínios, manutençom e programaçom. Com a tua ajuda, poderemos manter o projeto livre e fazê-lo crescer em conteúdos e funcionalidades.

Microdoaçom de 3 euro:

Doaçom de valor livre:

Última hora

Quem somos | Info legal | Publicidade | Copyleft © 2010 Diário Liberdade.

Contacto: info [arroba] diarioliberdade.org | Telf: (+34) 717714759

Desenhado por Eledian Technology

Aviso

Bem-vind@ ao Diário Liberdade!

Para poder votar os comentários, é necessário ter registro próprio no Diário Liberdade ou logar-se.

Clique em uma das opções abaixo.